Ανακοίνωση Covid-19 - Έκθεση Mostra Rota

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας, συντασσόμενη πλήρως με την απόφαση της ROTA SA, ακύρωσης της Έκθεσης Σεπτεμβρίου 2020, ενόψει των προφανών κινδύνων που εγκυμονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή, και το γεγονός ότι στους χώρους των εμπορικών Εκθέσεων, υπό κανονικές συνθήκες, παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός επισκεπτών, παραμένει με αίσθημα ευθύνης, απόλυτα ευαισθητοποιημένη στο θέμα τήρησης των υγειονομικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Ως εκ τούτου, μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση για τα νέα μας προϊόντα, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση spsouliotis.gr

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Π.Σουλιώτης & Σια ο.ε