ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ    8-12 /1/2020
Αιθουσα  2    Διάδρομος C    Αριθμός   14

ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ    24-27 / 1 / 2020
Αιθουσα  4    Διάδρομος   D   Αριθμός   2