Πυξίδα Χαλκάς

07-0307

Μήκος
12.0 cm
Πλάτος
4.5 cm
Ύψος
1.5 cm
  • Κοινοποίηση: